فقدان مدیریت واحد شهری، زمینه‌ساز معضل «حومه‌نشینی»
فقدان مدیریت واحد شهری، زمینه‌ساز معضل «حومه‌نشینی»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری را، منشا و تشدید کننده مشکلات حومه نشینی عنوان کرد. عصر تبریز: معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری را، منشا و تشدید کننده مشکلات حومه نشینی عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، محمدعزتی، در همایش « توسعه […]

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری را، منشا و تشدید کننده مشکلات حومه نشینی عنوان کرد.

عصر تبریز: معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری را، منشا و تشدید کننده مشکلات حومه نشینی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، محمدعزتی، در همایش « توسعه شهری و ارتباط آن با مدیریت و اقتصاد شهری»، گفت: یکی از مهم ترین چالش های کشور در زمینه توسعه، افزایش شهرنشینی است؛ به طوری که در حال حاضر، یک سوم جمعیت کشور، در ۱۴شهر بزرگ زندگی می کنند.

وی با اشاره به عوامل دخیل در موضوع افزایش جمعیت شهرها، تصریح کرد: عواملی همچون، صنعتی شدن شهرها، نقش شهرها در اقتصاد ملی و بین المللی، رشد فناوری های نوین و ارائه خدمات حمل و نقل در سطح بسیارخوب، از جمله مواردی است که موجی افزایش انگیزه سکونت در شهرها می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، در ادامه، عدم وجود مدیریت واحد شهری را، مهم ترین ریشه مشکلات کلان شهرها دانست و خاطرنشان کرد: در زمینه افزایش شهرنشینی و نا موفق بودن ساماندهی این موضوع، نبود مدیریت یک پارچه شهری، بسیار تاثیرگذار بوده؛ به عبارت دیگر، تفرق بین دستگاه های اجرای در یک کلان شهر، موجب بروز دو یا چندگانگی در حوزه های عملکردی، اجتماعی، کاربردی، بصری و سیاسی شده است.

عزتی ادامه داد: این درحالی است که شهرداری ها، از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای اداره همه جانبه شهرها برخوردارند و ایجاد یک مدیریت یکپارچه، می تواند به دولت نیز در برطرف کردن معضل حومه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، کمک کند.