تقدیم به هواداران تراکتورسازی/دستهایمان خالیست اما قلبهایمان دریا
تقدیم به هواداران تراکتورسازی/دستهایمان خالیست اما قلبهایمان دریا

تبریز و هواداران فوتبال دیار ستارخان زیاد از این حق خوری ها دیده اند و حتم هم دارند که این اتفاق آخرین این حق کشی ها نخواهد بود اما واقعا به کدامین گناه باید این هواداران به محاکمه کشیده شوند. عصر تبریز: دیروز روز سختی برای هوادارانی بود که هیچ نکردند جز حمایت و باز […]

تبریز و هواداران فوتبال دیار ستارخان زیاد از این حق خوری ها دیده اند و حتم هم دارند که این اتفاق آخرین این حق کشی ها نخواهد بود اما واقعا به کدامین گناه باید این هواداران به محاکمه کشیده شوند.

عصر تبریز: دیروز روز سختی برای هوادارانی بود که هیچ نکردند جز حمایت و باز هم محکوم شدند بخاطر چند نفری که هر کدام به خاطر منافع خودشان به جان هم افتادند روی سخنم با کمیته ای است که لقب انظباطی را با خود یدک می کشد

دیروز روز سختی برای هوادارانی بود که هیچ نکردند جز حمایت و باز هم محکوم شدند بخاطر چند نفری که هر کدام به خاطر منافع خودشان به جان هم افتادند روی سخنم با کمیته ای است که لقب انظباطی را با خود یدک می کشد این هواداران به جز عشق در این بازی هیچ نکردند اما بازهم خوب می دانیم که قربانی این قصه پیش نوشته این هواداران خواهند بود چرا که این نامه از پیش نوشته شده است و باید دوستانی که جرقه این درگیری را زدند و دو گروه به نوعی به جان هم افتادند پاداش کار خود را بگیرند.

آقایان به اصطلاح خبرنگاری که بعد از درگیری در عکس های سلفی و شام باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کردند تا مزد دعوای به راه افتاده را به خوبی بگیرندشاید بهتر است به وجدان خود مراجعه کنند و اشک های هواداران کوچک تراکتور را که با هزاران امید و آرزو از چندین ساعت قبل بازی روی سکوهای ورزشگاه اختصاصی تراکتور سازی حضور پیدا کرده بودند را به یاد آوردند.

تبریز و هواداران فوتبال دیار ستارخان زیاد از این حق خوری ها دیده اند و حتم هم دارند که این اتفاق آخرین این حق کشی ها نخواهد بود اما واقعا به کدامین گناه باید این هواداران به محاکمه کشیده شوند واقعا کدام مشکل در این بازی پیش آمد به جز اینکه عشق و دوستی در  بین هواداران موج  میزد.متاسفانه رسانه های پایتخت هم اخبار این چند نفر را به خوبی انعکاس دادند و مو از ماست بیرون کشیدند اما سوال اینجاست به کدامین گناه ؟

گناهی ناکرده برای هوادارانی که بهترین هواداران خاورمیانه هستند.دست مریزاد به آنانکه آتش بیار معرکه ای شدند تا قلب این هواداران یکبار دیگر برنجد.

نگارنده: فرزاد ملازاده