شهریارا: تو به شمشیر قلم در همه آفاق/به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی
شهریارا: تو به شمشیر قلم در همه آفاق/به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی

رهبر معظم انقلاب که همواره عشق ویژه ای به شعر و شعرای این مرز و بوم داشته اند چه زیبا در مورد استاد شهریارفرموده اند که: امروز شهریار در داخل کشور ما یک چهره بسیار نورانیست. این محبوبیت عجیبی است که شهریار پیدا کرده است.بخاطر خدمات و کار برای خدا بودکه او انجام داد. شهریار […]

رهبر معظم انقلاب که همواره عشق ویژه ای به شعر و شعرای این مرز و بوم داشته اند چه زیبا در مورد استاد شهریارفرموده اند که: امروز شهریار در داخل کشور ما یک چهره بسیار نورانیست. این محبوبیت عجیبی است که شهریار پیدا کرده است.بخاطر خدمات و کار برای خدا بودکه او انجام داد. شهریار قطعا ماندنی است.

عصر تبریز: کمتر ایرانی را می توان سراغ داشت که نام او را نشنیده باشد و شعری از اورا زیر لب زمزمه نکرده باشد.
آری او شهریار ملک سخن است.آن ترک پارسی گوی که باکلامی دلنشین و اشعاری نغز روح و روان علاقمندان شعر فارسی رانوازش می دهد.
شهرت استاد شهریارعلاوه برکشورمان مرزهارا درنوردیده و اکنون در بیشتر کشورهای جهان شخصیتی شناخته شده است.
درسال ۱۳۸۱به پیشنهاد یکی از نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، دکتر اصغرشعردوست ۲۷شهریور به عنوان روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی درتقویم رسمی کشور ثبت شد و این خبر توسط وی به رسانه ها اعلام شد.
از آن تاریخ تاکنون هر سال در این روز مراسمات متعددی برای بزرگداشت مقام استاد شهریار در کشور برگزار می شود.
واما درست ۱۴سال پس از این انتخاب، شعردوست که خود بانی این انتخاب شایسته بوده باز خبری را در مورد استاد شهریار با رسانه ها در میان میگذارد، اما این خبر به خوشی خبر۱۴سال پیش نیست.
دکتر شعردوست با ابراز تاسف از مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی در خصوص تغییر روز شعر و ادبیات فارسی بیان می کند. در آستانه یکصدو دهمین سالگرد تولد استاد شهریار، باید شاهد آن باشیم که۲۵اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی به عنوان روز شعر و ادبیات فارسی انتخاب شده است!

این خبر به خودی خود تلخ و گزنده است، خصوصا برای کسانی که از نزدیک با آثار و شخصیت والای استاد شهریار آشنا هستند. مگر ممکن است که عشق و علاقه میلیونها نفر مردم ایران و کشورهای همسایه رانسبت به این شاعر نادیده گرفت و دست به این اقدام زد.
شایسته است که ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ استانی و نمایندگان آذربایجان شرقی سکوت را شکسته و برای ماندگاری این روز در تقویم رسمی کشور هر آنچه از دستشان بر می آید را انجام دهند.
به قول دکتر شعردوست تغییر روز ملی شعر و ادب ازسالگرد شهریار به روز فردوسی ظلم بزرگی در حق آذربایجان است. هیچ شاعری به اندازه شهریار به انقلاب خدمت نکرده است. مسٔولین استان باید جلوی این فاجعه را بگیرند.
رهبر معظم انقلاب که همواره عشق ویژه ای به شعر و شعرای این مرز و بوم داشته اند چه زیبا در مورد استاد شهریارفرموده اند که: امروز شهریار در داخل کشور ما یک چهره بسیار نورانیست. این محبوبیت عجیبی است که شهریار پیدا کرده است.بخاطر خدمات و کار برای خدا بودکه او انجام داد. شهریار قطعا ماندنی است.از آن شعرایی است که مثل سعدی، حافظ و از این قبیل در دورانهای بعداز دوران خویش معروفتر و بزرگتر خواهد شد.لذا آقایان درمورد او هرچه انجام دهند از نظر ما زیاد نیست.
پس چه زیباست که این خدمت کوچک یعنی از ماندگاری نام استاد شهریار در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ادب فارسی دفاع کنیم.
نگارنده: فاطمه داداشی