اطلاعیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر روز بزرگداشت شهریار
اطلاعیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر روز بزرگداشت شهریار

نامگذاری روز ۲۵ اردیبهشت بر اساس مصوبه شماره ۷۸۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ به نام روز «پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی»  به عنوان یک ابتکار جدید و با هدف تکریم و تجلیل هرچه بیشتر یاد و نام بزرگان زبان فارسی تصویب شده و تحت هیچ عنوان نباید از این مصوبه به کاستن از قدر و منزلت […]

نامگذاری روز ۲۵ اردیبهشت بر اساس مصوبه شماره ۷۸۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ به نام روز «پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی»  به عنوان یک ابتکار جدید و با هدف تکریم و تجلیل هرچه بیشتر یاد و نام بزرگان زبان فارسی تصویب شده و تحت هیچ عنوان نباید از این مصوبه به کاستن از قدر و منزلت استاد شهریار تعبیر شود.

عصر تبریز: شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها، مبنی بر تغییر روز بزرگداشت استاد شهریار به روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اداره کل ارتباطات و رسانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها، مبنی بر تغییر روز بزرگداشت استاد شهریار به روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی توضیحاتی ارائه کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتگوی منتشر شده در برخی رسانه‌ها با رئیس هیئت امنای خانه موزه استاد شهریار با عنوان «تغییر روز شعر و ادبیات فارسی، اقدامی نسنجیده و قابل تأمل است» چنین شائبه ای را در اذهان متبادر ‌می‌کند که نام‌ روز ۲۷ شهریور که از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز «شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)» نام نهاده شده،  به سالروز بزرگداشت فردوسی تغییر یافته است.

در این رابطه لازم به ذکر است که نامگذاری روز ۲۵ اردیبهشت بر اساس مصوبه شماره ۷۸۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ به نام روز «پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی»  به عنوان یک ابتکار جدید و با هدف تکریم و تجلیل هرچه بیشتر یاد و نام بزرگان زبان فارسی تصویب شده و تحت هیچ عنوان نباید از این مصوبه به کاستن از قدر و منزلت استاد شهریار تعبیر شود.

بدیهی است سخنانی از این دست که شائبه تقابل بین دو شاعر بزرگ ادبیات فارسی و مفاخر این سرزمین را در اذهان به وجود می‌آورد، اقدامی نسنجیده است.

بدیهی است مصوبه جلسه ۵۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ که در آن روز ۲۷ شهریورماه با نام  روز «شعر و ادب فارسی و  بزرگداشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)» نامگذاری شده همچنان معتبر و لازم الاجراست و شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره بر گرامیداشت و تجلیل هرچه بیشتر بزرگان فرهنگ کشور تاکید داشته و دارد.