در پنج ماهه نخست سالجاری ۲۶ نفر بر اثر حوادث کاری در استان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر افزایش یافته است. عصر تبریز: در پنج ماهه نخست سالجاری ۲۶ نفر بر اثر حوادث کاری در استان جان خود را از دست دادند که نسبت به […]

در پنج ماهه نخست سالجاری ۲۶ نفر بر اثر حوادث کاری در استان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر افزایش یافته است.

عصر تبریز: در پنج ماهه نخست سالجاری ۲۶ نفر بر اثر حوادث کاری در استان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، درطی این مدت تعداد ۵۷۲ نفر نیز بر اثر حوادث کار در استان مصدوم شدند که از این تعداد ۱۱ نفر زن و۵۶۱ نفر مرد بودند.تعداد مصدومین حوادث کاری در پنج ماهه اول سال گذشته ۵۹۱ نفر بود که این آمار درپنج ماهه سالجاری ۳ در صد کاهش داشته است.

بر اساس همین گزارش در طی مرداد امسال ۱۰۰ نفر به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردندکه نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش حدود ۳۲ درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال ۹۴ برابر با ۵۰ نفر بود که همه آنان مرد بودند و تعداد کل مصدومین حوادث کار در سال ۹۴ برابر با یک هزار و ۳۱۰ نفر بود که از این تعداد ۲۸  نفر زن و یک هزار و ۲۸۲ نفر مرد بودند.