لزوم همکاری فعال دهیاران و شوراهای روستا در طرح سرشماری نفوس و مسکن
لزوم همکاری فعال دهیاران و شوراهای روستا در طرح سرشماری نفوس و مسکن

بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: دولت و سایر ارگان های حکومتی، برای تصمیم سازی و ارایه خدمات مناسب به شهروندان، نیازمند داشتن آماری دقیق، متمرکز و علمی هستند. عصر تبریز: بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال […]

بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: دولت و سایر ارگان های حکومتی، برای تصمیم سازی و ارایه خدمات مناسب به شهروندان، نیازمند داشتن آماری دقیق، متمرکز و علمی هستند.

عصر تبریز: بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: دولت و سایر ارگان های حکومتی، برای تصمیم سازی و ارایه خدمات مناسب به شهروندان، نیازمند داشتن آماری دقیق، متمرکز و علمی هستند.

رحیم قاسم زاده، بخشدار مرکزی شهرستان تبریز در نشست دهیاران بخش مرکزی شهرستان تبریز با اشاره به اهمیت طرح های سرشماری و آمارگیری در کشور گفت: آمار و سرشماری، پایه و اساس برنامه ریزی در کشور است و در نبود آمار قابل اطمینان در نهادهای اجرایی، برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات و اعتبارات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد.

بخشدار تبریز با تاکید بر لزوم شفافیت و دقت در جمع آوری آمار و پرهیز از کم شماری به فواید اجرای طرح های آماری اشاره کرد و گفت: وجود آمار و اطلاعات باعث کاهش هزینه های اجرایی، اختصاص صحیح اعتبارات به بخش ها و نهادهای مختلف و افزایش سرعت و بهبود کیفیت ارایه خدمات به شهروندان می شود. وی در ادامه گفت: وجود آمار و اطلاعات پیش شرط حرکت به سمت پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و لازمه رسیدن به توسعه ی پایدار در کشور است.

قاسم زاده در انتها از تمام دهیاران و اعضای شوراهای روستا درخواست کرد، در راستای خیر همگانی با تلاش و جدیت با مسئولان و نیروهای اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن همکاری و نسبت به آگاهی بخشی و دعوت مردم جهت همکاری در طرح سرشماری فعالانه مشارکت نمایند.