عصر تبریز: موزه مادام توسو در پی خبر طلاق برد پیت و آنجلینا جولی، مجسمه‌های این دو بازیگر هالیوودی را از هم جدا کرد.

عصر تبریز: موزه مادام توسو در پی خبر طلاق برد پیت و آنجلینا جولی، مجسمه‌های این دو بازیگر هالیوودی را از هم جدا کرد.

۴۳۷۲۲_۹۸۷