بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی کشور در دریاچه ارومیه
بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی کشور در دریاچه ارومیه

بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی در مقایسه با درازمدت در شش حوضه آبریز مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۲۳ درصد افزایش بارندگی بوده است. عصر تبریز: وزارت نیرو گزارش مفصلی از سال آبی ۹۴-۹۵ را منتشر و اعلام کرد: بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی کشور در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده است. بر اساس […]

بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی در مقایسه با درازمدت در شش حوضه آبریز مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۲۳ درصد افزایش بارندگی بوده است.

عصر تبریز: وزارت نیرو گزارش مفصلی از سال آبی ۹۴-۹۵ را منتشر و اعلام کرد: بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی کشور در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش ارتفاع بارش در سال آبی جاری (اول مهرماه ۹۴ تا ۳۱ شهریورماه ۹۵) در کل کشور برابر با ۲۴۱ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴ میلی‌متر (معادل ۲۲ درصد) افزایش داشته است.

سال آبی ۹۴-۹۵ امروز با ۲۴۱ میلی‌متر بارندگی در حالی پایان یافت که میزان بارش‌های کشور کاهشی ۲ درصدی را نسبت به متوسط بلندمدت و افزایشی ۲۲ درصدی نسبت به پارسال تجربه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، بر اساس آمارهای اعلام شده از وضعیت بارندگی در سال آبی ۹۵-۹۴، ارتفاع بارش در سال آبی جاری (اول مهرماه ۹۴ تا ۳۱ شهریورماه ۹۵) در کل کشور برابر با ۲۴۱ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴ میلی‌متر (معادل ۲۲ درصد) افزایش داشته است.

این در حالی است که میزان بارش سال جاری در مقایسه با متوسط درازمدت کشور ۴ میلی‌متر (معادل منفی ۲ درصد) کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش، بیشترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت مربوط به شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی بوده که رقمی معادل ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین کمترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت مربوط به شهرستان چابهار در استان سی‌تان بلوچستان بوده که حدود ۸۰ درصد کاهش بارندگی داشته است.

این گزارش می‌افزاید، در شش حوضه آبریز اصلی بیشترین و کمترین بارش‌ها به ترتیب مربوط به حوضه دریای خزر با ۵۱۳ میلی‌متر بارندگی و حوضه مرزی شرق با ۹۵ میلی‌متر بارندگی بوده است.

براساس این گزارش، بیشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی در مقایسه با درازمدت در شش حوضه آبریز مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۲۳ درصد افزایش بارندگی بوده است.

همچنین بیشترین میزان تغییرات منفی بارندگی در مقایسه با درازمدت مربوط حوضه آبریز فلات مرکزی با منفی ۱۸ درصد بوده است.

گفتنی است، در حوضه‌های آبریز ۳۰ گانه نیز بیشترین افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته مربوط به حوضه کل- مهران در استان خوزستان با ۲۱ درصد افزایش و کمترین میزان بارش مربوط به حوضه رودخانه‌های بلوچ در استان سیستان و بلوچستان با ۹ درصد کاهش بوده است.