افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس تبریز
افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس تبریز

نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تبریز گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس شهر تبریز در کمیسیون حمل و صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت. عصر تبریز: نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تبریز گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس شهر تبریز در کمیسیون حمل و صحن شورا مورد تصویب قرار […]

نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تبریز گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس شهر تبریز در کمیسیون حمل و صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت.

عصر تبریز: نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تبریز گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس شهر تبریز در کمیسیون حمل و صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، جعفر مدبر، در سخنان خود به مناسبت بازگشایی مدارس، با اشاره به نحوه‌ی شکایت از سرویس‌های مدارسی که مازاد بر تعداد مشخص‌شده دانش‌آموز سوار می‌کنند، اظهار داشت: تمامی سرویس مدارس باید برحسب ظرفیت تعیین‌شده برای هر خودرو، دانش آموزان را سوار کنند و سرویس‌هایی که افزون بر تعداد ظرفیت‌هایشان دانش‌آموز سوار می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و اولیا دانش آموزان می‌توانند شکایت خود را به‌کار گروه نظارت بر سرویس مدارس اعلام کنند.

وی افزود:  شهروندان از طریق شماره تماس ۳۵۵۶۹۹۹۲ می‌توانند با کارگروه ماده ۱۸۰ نظارت بر سرویس‌ مدارس آموزش پرورش استان ارتباط برقرار کرده و شکایات خود را اعلام نمایند.

نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تبریز، با اشاره به افزایش قیمت هزینه ایاب و ذهاب سرویس مدارس در سال تحصیلی جاری، گفت: بر اساس قانون پیشنهاد افزایش قیمت سرویس مدارس توسط کارگروه ماده ۱۸۰ نظارت بر سرویس حمل‌ونقل به کمیسیون تخصیصی حمل‌ونقل شورای شهر ارائه می‌شود و در پایان، بایستی این افزایش قیمت به تصویب شورای شهر برسد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تبریز ادامه داد: بر این منوال، این کارگروه قیمت پیشنهادی با افزایش ۱۲ درصدی خود را تقدیم شورای شهر کرد و در پایان، افزایش ۱۰ درصدی قیمت سرویس مدارس شهر تبریز در کمیسیون حمل و صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت