عصر تبریز: تصویری از سحر قریشی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با پوشش چادر منتشر شده است.

عصر تبریز: تصویری از سحر قریشی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با پوشش چادر منتشر شده است.

۴۳۷۳۱_۴۹۴