واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید. عصر تبریز: واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید. به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان […]

واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید.

عصر تبریز: واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید.

۳۰۱

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی، این حادثه ساعت ۱۰:۴۵امروز روی داد.

وحید شادی نیا افزود: تنها مصدوم حادثه توسط آمبولانس پایگاه اورژانس شیبلی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافت.