واژگونی خودرو سمند در اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی
واژگونی خودرو سمند در اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی

واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید. عصر تبریز: واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید. به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان […]

واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید.

عصر تبریز: واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید.

۳۰۱

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی، این حادثه ساعت ۱۰:۴۵امروز روی داد.

وحید شادی نیا افزود: تنها مصدوم حادثه توسط آمبولانس پایگاه اورژانس شیبلی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافت.