سردار سلیمانی و شهید باکری در کنار رهبر انقلاب(عکس)
سردار سلیمانی و شهید باکری در کنار رهبر انقلاب(عکس)

عصر تبریز: عکس قدیمی زیر از دوران دفاع مقدس در حالی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که حاج قاسم سلیمانی، محسن رضایی و شهید مهدی باکری را در کنار رهبر معظم انقلاب نشان می دهد.

عصر تبریز: عکس قدیمی زیر از دوران دفاع مقدس در حالی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که حاج قاسم سلیمانی، محسن رضایی و شهید مهدی باکری را در کنار رهبر معظم انقلاب نشان می دهد.

۴۳۷۴۱_۳۰۷