عصر تبریز: پاوربانک(شارژر همراه) یکی از خبرنگاران امروز در نشست خبری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد منفجر شد.

عصر تبریز: پاوربانک(شارژر همراه) یکی از خبرنگاران امروز در نشست خبری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد منفجر شد.

انفجار پاوربانک یک خبرنگار در نشست خبری