چمن جدید ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز نیامده پس زد!
چمن جدید ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز نیامده پس زد!

قسمت هایی چمن‌های پهن شده در ورزشگاه یادگار زرد شده و به نظر می رسد به اصطلاح چمن پس زده است. عصر تبریز: چمن جدید ورزشگاه یادگار امام(ره) رو به زرد شدن می رود. حدود ۳ ماه از ترمیم و بازسازی چمن ورزشگاه یادگار تبریز می‎‌گذرد اما همچنان مشکلات این ورزشگاه ادامه دارد. چند روز […]

قسمت هایی چمن‌های پهن شده در ورزشگاه یادگار زرد شده و به نظر می رسد به اصطلاح چمن پس زده است.

عصر تبریز: چمن جدید ورزشگاه یادگار امام(ره) رو به زرد شدن می رود.

حدود ۳ ماه از ترمیم و بازسازی چمن ورزشگاه یادگار تبریز می‎‌گذرد اما همچنان مشکلات این ورزشگاه ادامه دارد.

چند روز قبل چمن جدید ورزشگاه از شهر کرج به تبریز برده و روی زمین پهن شداما حالا خبرهایی منتشر می شود که چندان قابل قبول نیست.

۰۱۱۴۶۰۹۶

قسمت هایی چمن‌های پهن شده در ورزشگاه یادگار زرد شده و به نظر می رسد به اصطلاح چمن پس زده است. اتفاقی که قابل قبول نیست.