زرد شدن چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) موقتی و طبیعی است!
زرد شدن چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) موقتی و طبیعی است!

مدیر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین موقتی و طبیعی است! عصر تبریز: مدیر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین موقتی و طبیعی است! حبیب مقصودی درباره عکس هایی که از زرد شدن چمن ورزشگاه یادگار منتشر و موجب نگرانی هواداران تراکتورسازی شده […]

مدیر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین موقتی و طبیعی است!

عصر تبریز: مدیر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین موقتی و طبیعی است!

حبیب مقصودی درباره عکس هایی که از زرد شدن چمن ورزشگاه یادگار منتشر و موجب نگرانی هواداران تراکتورسازی شده است، اظهار داشت: این روند طبیعی است. چمن از پاکدشت به تبریز آمده و برای این موضوع یک روند ۲۴ ساعته طی شده است. تا زمانی که چمن جای خودش را در زمین پیدا کند، زمان می برد.

وی افزود: اکنون ردیف اولی که ابتدا در زمین پهن شد، دوباره سبز شده و فکر می کنم ظرف دو سه روز آینده به طور کامل چمن ورزشگاه سبز شود. هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد.

مقصودی اظهار داشت: شما وقتی گلدان یک گل را در منزل خود عوض می کنید، برگ های گل زرد می شود و دوباره رو به سبزی می رود. درباره چمن هم شرایط اینگونه است. شک نکنید چمن ورزشگاه خیلی زود سبز می شود و ورزشگاه آماده بهره برداری می شود.

گفتنی است اخبار منتشر شده حاکی از زردی قسمت هایی از چمن تازه نصب شده در ورزشگاه یادگار امام داشت.