عصر تبریز: در نمایشگاه خودروی تبریز تندر ۹۰ فیس لیفت  ایران خودرو در معرض نمایش قرار گرفت.گفتنی است نمایشگاه تبریز از هفتم تا دهم مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

عصر تبریز: در نمایشگاه خودروی تبریز تندر ۹۰ فیس لیفت  ایران خودرو در معرض نمایش قرار گرفت.گفتنی است نمایشگاه تبریز از هفتم تا دهم مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

۶۲۸۵۲۸_۱۸۷ ۶۲۸۵۲۷_۴۲۸