تبریز شهر مهربانی ها/اهدای نوشت افزار رایگان به دانش آموزان نیازمند تبریزی
تبریز شهر مهربانی ها/اهدای نوشت افزار رایگان به دانش آموزان نیازمند تبریزی

عصر تبریز: همزمان با شروع مدارس که بسیاری از خانواده در تکاپوی خرید لوازم مورد نیاز دانش آموزان خود هستند، یک شیرینی فروش خیر تبریزی در اقدامی شایسته، نوشت افزار رایگان به دانش آموزان نیازمند تبریزی هدیه می کند.

عصر تبریز: همزمان با شروع مدارس که بسیاری از خانواده در تکاپوی خرید لوازم مورد نیاز دانش آموزان خود هستند، یک شیرینی فروش خیر تبریزی در اقدامی شایسته، نوشت افزار رایگان به دانش آموزان نیازمند تبریزی هدیه می کند.

img_20160929_215215