تبریز، قهرمان رقابت‌های جودوی بزرگسالان آذربایجان‌شرقی شد
تبریز، قهرمان رقابت‌های جودوی بزرگسالان آذربایجان‌شرقی شد

تبریز، قهرمان رقابت‌های جودوی بزرگسالان آذربایجان‌شرقی شد. رقابت‌های جودوی قهرمانی بزرگسالان استان با حضور ۶۵ ورزشکار از شهرهای تبریز، مراغه، میانه، بناب، هشترود، سراب، سردرود و اسکو در آکادمی جودوی تبریز برگزار شد و تیم تبریز قهرمان شد و تیم سراب دوم شد و تیمهای اسکو و هشترود مشترکاً سوم شدند. در بخش انفرادی جودوکاران […]

تبریز، قهرمان رقابت‌های جودوی بزرگسالان آذربایجان‌شرقی شد.

رقابت‌های جودوی قهرمانی بزرگسالان استان با حضور ۶۵ ورزشکار از شهرهای تبریز، مراغه، میانه، بناب، هشترود، سراب، سردرود و اسکو در آکادمی جودوی تبریز برگزار شد و تیم تبریز قهرمان شد و تیم سراب دوم شد و تیمهای اسکو و هشترود مشترکاً سوم شدند.
در بخش انفرادی جودوکاران در هفت وزن با هم رقابت کردند که در پایان در وزن ۶۰ کیلو سجاد اوقاتی از تبریز، در وزن ۶۶ سهیا واعظی از سراب، در زون ۷۳ جواد سخندان از سراب، در وزن ۸۱ آرش آقایی از تبریز، در وزن ۹۰ امین فرشباف، در وزن ۱۰۰ مهدی عبدالهی از تبریز و در وزن ۱۰۰+ رضا حبیب پور از تبریز قهرمان شدند.