ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»، کاری از پایگاه خبری عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید. کاری از: پایگاه خبری عصر تبریز برنامه دوم- مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ هجری شمسی با اجرای: حامد پناهی +دانلود فایل صوتی ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»

ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»، کاری از پایگاه خبری عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید.

کاری از: پایگاه خبری عصر تبریز
برنامه دوم- مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ هجری شمسی
با اجرای: حامد پناهی

+دانلود فایل صوتی ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»