ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی» برنامه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی» برنامه ۱۱ مهر ۱۳۹۵

ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»، کاری از پایگاه خبری عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید. کاری از: پایگاه خبری عصر تبریز برنامه دوم- مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ هجری شمسی با اجرای: حامد پناهی +دانلود فایل صوتی ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»

ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»، کاری از پایگاه خبری عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید.

کاری از: پایگاه خبری عصر تبریز
برنامه دوم- مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ هجری شمسی
با اجرای: حامد پناهی

+دانلود فایل صوتی ویژه برنامه صوتی «محرم ناله سی»