عصر تبریز: بهنوش بختیاری با انتشار عکس زیر نوشت : با سحرنازنینم دوست خوبم سرصحنه فیلم سینمایی جدید….

عصر تبریز: بهنوش بختیاری با انتشار عکس زیر نوشت : با سحرنازنینم دوست خوبم سرصحنه فیلم سینمایی جدید….

۴۳۹۶۷_۶۹۵