عزاداری نائب‌رئیس مجلس در میان مردم تبریز(عکس)
عزاداری نائب‌رئیس مجلس در میان مردم تبریز(عکس)

عصر تبریز:حضور دکتر مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در دسته‌ عزاداری شاه‌حسین‌گویان تبریز عکس: عباس بنی حسینیان

عصر تبریز:حضور دکتر مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در دسته‌ عزاداری شاه‌حسین‌گویان تبریز
عکس: عباس بنی حسینیان

img_20161008_014256

img_20161008_013011