حذف دریاچه ارومیه از نقشه جغرافیا به تعویق افتاد!
حذف دریاچه ارومیه از نقشه جغرافیا به تعویق افتاد!

همزمان با آغاز سال جدید آبی، با افزایش ۱۳۳ درصدی حجم جریان‌های سطحی آب، دریاچه ارومیه جان تازه‌ای گرفته تا موقتا حذف این دریاچه از نقشه‌های جغرافیا به تعویق بیافتد. عصر تبریز: همزمان با آغاز سال جدید آبی، با افزایش ۱۳۳ درصدی حجم جریان‌های سطحی آب، دریاچه ارومیه جان تازه‌ای گرفته تا موقتا حذف این […]

همزمان با آغاز سال جدید آبی، با افزایش ۱۳۳ درصدی حجم جریان‌های سطحی آب، دریاچه ارومیه جان تازه‌ای گرفته تا موقتا حذف این دریاچه از نقشه‌های جغرافیا به تعویق بیافتد.

عصر تبریز: همزمان با آغاز سال جدید آبی، با افزایش ۱۳۳ درصدی حجم جریان‌های سطحی آب، دریاچه ارومیه جان تازه‌ای گرفته تا موقتا حذف این دریاچه از نقشه‌های جغرافیا به تعویق بیافتد.

وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: حجم جریان‌های سطحی و مقایسه آن با سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت، از ابتدای مهرماه تا شهریورماه گذشته و سال آبی ۹۵-۹۴ نشان می‌دهد در تمامی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور، حجم جریان‌های سطحی در سال آبی نسبت به پارسال ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش ۳۲ درصدی روبرو بوده است.

بیشترین میزان افزایش حجم جریان‌های سطحی، مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۴ هزار و ۹۵۶ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۳۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز در مقایسه با میانگین بلندمدت، با کاهش ۵درصدی حجم جریان‌های سطحی آب روبرو هستیم.

کمترین حجم جریان‌های سطحی مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با ثبت ۳۰۷ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت، با کاهش ۷۹ درصدی روبرو بوده است، نکته اینکه در این حوضه آبریز نیز در مقایسه با سال گذشته، میزان جریان‌های سطحی آب ۱۹ درصد رشد داشته است.

کل حجم جریان‌های سطحی آب در کشور در سال آبی ۹۵-۹۴ برابر با ۵۹ هزار و ۱۱۲ میلیون مترمکعب بوده است.

منبع: مهر