عضو شورای شهر تبریز: دریافت کنندگان وام چند میلیونی معرفی شوند
عضو شورای شهر تبریز: دریافت کنندگان وام چند میلیونی معرفی شوند

عضو شورای شهر تبریز گفت: دریافت‌کنندگان وام‌های چند میلیونی و محل تامین اعتبار آن اعلام شود. عصر تبریز: عضو شورای شهر تبریز گفت: دریافت‌کنندگان وام‌های چند میلیونی و محل تامین اعتبار آن اعلام شود. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، داود امیرحقیان در فرصت یک دقیقه‌ای از زمان نطق پیش از دستور محمدحسن […]

عضو شورای شهر تبریز گفت: دریافت‌کنندگان وام‌های چند میلیونی و محل تامین اعتبار آن اعلام شود.

عصر تبریز: عضو شورای شهر تبریز گفت: دریافت‌کنندگان وام‌های چند میلیونی و محل تامین اعتبار آن اعلام شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، داود امیرحقیان در فرصت یک دقیقه‌ای از زمان نطق پیش از دستور محمدحسن اسوتچی دو درخواست خود از رئیس شورای شهر را مطرح کرد.

وی در درخواست اول خود با اشاره به موضوع وام‌های پرداختی به اعضای شورای شهر گفت: دریافت‌کنندگان و محل تامین اعتبار وام‌ها دقیقا اعلام شود.

امیرحقیان در درخواست دوم خود نیز با اشاره به وظایف شورای شهر تصریح کرد: کلیه مصوبات شورا با ذکر تاریخ تصویب برای اطلاع عموم شهروندان در سایت شورای شهر قرار گیرد.