گزارش خبری/عاشورا یک حادثه نبود یک مکتب بود
گزارش خبری/عاشورا یک حادثه نبود یک مکتب بود

  عصر تبریز: عاشورا یک حادثه نبود یک مکتب بود، در کلاس درسهای این مکتب است که به اهداف حسین(ع) می توان دست یافت. گزارشگر: موسویلر/ خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی

 

عصر تبریز: عاشورا یک حادثه نبود یک مکتب بود، در کلاس درسهای این مکتب است که به اهداف حسین(ع) می توان دست یافت.

گزارشگر: موسویلر/ خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی