اعزام کشتی های جنگی ایران به جمهوری آذربایجان
اعزام کشتی های جنگی ایران به جمهوری آذربایجان

 برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد. عصر تبریز: برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد. ناوشکن […]

 برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد.

عصر تبریز: برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد.

ناوشکن دماوند با هدف انتقال پیام صلح و دوستی به کشورهای حاشیه دریای خزر و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آب های خزر روز یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ عازم باکو شد.

ناوشکن دماوند حدود ۱۰۰ متر طول و بیش از یک هزار و ۳۰۰ تن وزن دارد و از کاربردی ترین ناوشکن های موجود در دنیا محسوب می شود.

فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی در آیین اعزام این ناوگروه گفت : اعزام این ناوگروه نشان دهنده شکل گیری اتفاقات و تغییراتی درحوزه دریای خزر است.

امیر دریادار افشین رضایی حداد اظهار کرد : اینها حاصل اتفاق خاص یک روزه نیست و پیامهای خاص خود و نتیجه گیری خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد : اعزام ناوگروه هایی به این شکل با پیام صلح و دوستی بیانگر این است که دریای خزر امن است و ارتباط متقابل و حسن هم جواری در آن حرف اول را می زند چیزی که هر کشوری آرزوی آن را دارد.

وی خطاب به نیروهای عازم این ماموریت گفت: حضور شما درکشورهای حاشیه دریای خزر بیانگر این است که جمهوری اسلامی اعتقاد دارد بهترین زمینه برای صلح و دوستی و گفت و گو درباره آن فراهم است.

فرمانده ناوگان شمال با بیان این که پنج کشور حاشیه خزر وظیفه دارند حافظ صلح و امنیت این دریا باشند خاطرنشان کرد: شما عزیزان پیام رسان هستید و می روید که عملا نشان دهید برای برادران مسلمان خود در جمهوری آذربایجان پیغام برادری و برابری و صلح دارید .

امیر دریادار رضایی حداد با اشاره به این که در گذشته چنین دیدگاهی در دریای خز وجود نداشت افزود: این تجهیزات به دست دانشمندان جوان ایران ساخته شد و در اختیار نیروی دریایی قرار گرفت تا بتواند در دریای خزر ماموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی اظهار کرد : کشورهایی که در آن حضور پیدا می کنید انتظار دارند از شما اقتدار توانمندی و غرور و توانایی ببینند.

فرمانده ناوگان شمال خاطرنشان کرد: شما می توانید با دستان توانای خود و با رهنمودهای رهبری و بدون کمک غیر کارهای بزرگ انجام دهید.

امیر دریادار رضایی حداد تاکید کرد: تمام شرایط برای انتقال این پیام از جانب شما به برادران ما در کشور اعزامی وجود دارد.

وی تصریح کرد: این پیام ،همدلی و همکاری و دوستی ها را بیشتر و منافع مشترک را زیاد می کند.

فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی افزود: ما با آذربایجان سوای مرز خشکی مرز آبی نیز داریم و ارتباط راهبردی مخصوصا در امور اقتصادی و تجاری داریم و شما می توانید در نیل به این هدف به هر دو کشور کمک کنید و باید دست یه دست هم شرایط را بهتر از گذشته افزایش دهیم.

ناوشکن دماوند با هدف انتقال پیام صلح و دوستی به کشورهای حاشیه دریای خزر و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آب های خزر روز یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ عازم باکو شد./ایرنا