مرد معتاد محکوم به پرداخت مهریه ۱۰۰ کیلو بال مگس شد!
مرد معتاد محکوم به پرداخت مهریه ۱۰۰ کیلو بال مگس شد!

عصر تبریز: زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواستی را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد. این زن ۲۵ ساله در حضور قاضی شعبه ۲۳۸ این مجتمع مدعی شد که مهریه‌ خود را که ۱۰۰ کیلو بال مگس است، از شوهرش می‌خواهد. وی ادامه داد: شوهرم معتاد به هروئین است و او […]

عصر تبریز: زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواستی را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

این زن ۲۵ ساله در حضور قاضی شعبه ۲۳۸ این مجتمع مدعی شد که مهریه‌ خود را که ۱۰۰ کیلو بال مگس است، از شوهرش می‌خواهد.

وی ادامه داد: شوهرم معتاد به هروئین است و او همه درآمد خود را خرج اعتیادش می‌کند و من از این وضعیت خسته شدم. من به خاطر فرزند ۲ سال و نیم خود نمی‌توانم از او جدا شوم ولی مهریه‌ام را از او می‌خواهم.

وی گفت: شاید دادن مهریه‌ من باعث شود او دست از کار خود بکشد و به فکر من و فرزندم باشد و دیگر مواد مخدر مصرف نکند.

مرد ۳۰ ساله در دادگاه حضور داشت و بیان کرد: من این مهریه را به خاطر اینکه بهانه‌های همسرم تمام شود تهیه می‌کنم. مهریه‌ای که همسرم می‌خواهد، نمی‌دانم به چه درد آن می‌خورد ولی حتماً او یک هدفی از گرفتن آن دارد.

زن بیان کرد: من فقط مهریه خودم را که ۱۰۰ کیلو بال مگس است می‌خواهم و نمی‌توانم با این اعتیاد همسرم کنار بیایم.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، مرد را محکوم به پرداخت مهریه ۱۰۰ کیلو بال مگس کرد!!!!!