مشارکت ۵۰درصدی آذربایجان شرقی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۹۵/مشارکت ۱۰۰ درصدی ورزقان
مشارکت ۵۰درصدی آذربایجان شرقی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۹۵/مشارکت ۱۰۰ درصدی ورزقان

۵۰درصد جمعیت استان درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند. عصر تبریز: ۵۰درصد جمعیت استان درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند. حیدر فتح زاده، قائم مقام ستاد سرشماری استان به خبرگزاری صدا و سیما گفت با اتمام زمان سرشماری اینترنتی ۵۹۳۶۷۱ خانوار با جمعیت ۱۹۲۳۱۰۵نفر درسامانه سرشماری ثبت نام کردند که معادل حدود نیمی […]

۵۰درصد جمعیت استان درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند.

عصر تبریز: ۵۰درصد جمعیت استان درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند.
حیدر فتح زاده، قائم مقام ستاد سرشماری استان به خبرگزاری صدا و سیما گفت با اتمام زمان سرشماری اینترنتی ۵۹۳۶۷۱ خانوار با جمعیت ۱۹۲۳۱۰۵نفر درسامانه سرشماری ثبت نام کردند که معادل حدود نیمی از جمعیت استان است.
در بین شهرستان استان هم ورزقان با ۱۰۰درصد ثبت نام اول و شهرستان آذرشهربا ۳۵درصد آخر شد.
به گفته فتح زاده، آذربایجان شرقی در رتبه چهاردهم استانهای کشور از نظر درصد جمعیت شرکت کنندگان در این مرحله سرشماری قرار گرفت.