توضیحات وزیر در مورد خودکشی یک دانشجو
توضیحات وزیر در مورد خودکشی یک دانشجو

عصر تبریز: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه مطمئنا خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان با پرونده بورسیه‌ها بی‌ارتباط است، گفت: هزینه تحصیل وی در ابتدای تحصیل به صورت یکجا و از طریق دانشگاه پرداخت شده بود. محمد فرهادی در این خصوص گفت: متاسفانه این دانشجو علاوه بر مشکلات مالی از کم‌بینایی، کم‌شنوایی و […]

عصر تبریز: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه مطمئنا خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان با پرونده بورسیه‌ها بی‌ارتباط است، گفت: هزینه تحصیل وی در ابتدای تحصیل به صورت یکجا و از طریق دانشگاه پرداخت شده بود.
محمد فرهادی در این خصوص گفت: متاسفانه این دانشجو علاوه بر مشکلات مالی از کم‌بینایی، کم‌شنوایی و تالمات روحی رنج می‌برد؛ همچنین یک‌بار در امتحان جامع دکترا مردود و حتی ضمن تغییر موضوع پروژه‌ انتخابی خود -به دلیل عدم توانایی انجام آن- در گذشته نیز اقدام به خودکشی کرده بود.  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه هزینه تحصیل دانشجوی خودکشی کرده دانشگاه کاشان در مقطع دکترا، در ابتدای تحصیل به صورت یکجا و از طریق دانشگاه پرداخت شده بود، افزود: دانشجوی دانشگاه کاشان به صورت ویژه و از طریق امضای وزیر وقت بورسیه شده بود و مسیر او رسمی نبوده است؛ ضمن آنکه اگرچه در سال ٩٣ به او گفته شده «باید با هزینه شخصی ادامه تحصیل دهد» اما در ادامه با تشکیل «کمیته بررسی بورسیه‌ها» در سال ٩۴، هزینه تحصیل او بر عهده دانشگاه گذاشته شد.  در پی خودکشی دانشجوی مقطع دکترا و بورسیه شده دانشگاه کاشان، کمیته‌ای جهت بررسی علل خودکشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکیل و با وجود ارایه گزارش اولیه از دلایل خودکشی این دانشجو طی هفته گذشته، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد./خانه ملت