احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق ۲ کارمند فرمانداری شبستر
احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق ۲ کارمند فرمانداری شبستر

سرپرست فرمانداری شهرستان شبستر از احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق دو کارمند فرمانداری شبستر خبر داد. عصر تبریز: سرپرست فرمانداری شهرستان شبستر از احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق دو کارمند فرمانداری شبستر خبر داد. در حالی که شنیده ها حاکی از احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق […]

سرپرست فرمانداری شهرستان شبستر از احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق دو کارمند فرمانداری شبستر خبر داد.

عصر تبریز: سرپرست فرمانداری شهرستان شبستر از احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق دو کارمند فرمانداری شبستر خبر داد.
در حالی که شنیده ها حاکی از احضار شهردار تسوج به مراجع قضایی و تعلیق دو نفر از کارمندان فرمانداری شبستر است، سرپرست فرمانداری شهرستان شبستر این اخبار را تائید کرد.
منصور طالب پور در خصوص وضعیت شهردار تسوج  اظهار داشت: در جریان احضار این مسئول به مراجع قضایی هستم اما در خصوص دستگیری وی، باید مراجع قضایی اظهار نظر کند زیرا احضار شهردار تسوج به دستور این مراجع صورت گرفته است و ارتباطی به شهرستان شبستر ندارد.
وی همچنین در خصوص تعلیق تعدادی از کارکنان فرماداری شبستر، این موضوع را تائید و تصریح کرد: پرونده دو نفر از کارمندان فرمانداری این شهرستان در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در جریان صدور پروانه های ساخت و ساز در سال ۹۲ و قبل از آن مفتوح و در دست بررسی و البته در حد اتهام است.
گفتنی است تا سال ۹۲ صدور پروانه های ساخت و ساز در شهرهای کوچک توسط فرمانداری ها صورت می گرفت و این دو کارمند به دلیل داشتن شاکی خصوصی در مورد تخلفات صورت گرفته در آن زمان و تا زمان صدور حکم نهایی از سوی دستگاه های قضایی از خدمت تعلیق شده اند./ مهر