مرگ آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه
مرگ آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه

معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه از بین رفته است. عصر تبریز: معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه از بین رفته است. ناصر آق در خصوص آخرین وضعیت ارتمیای موجود دردریاچه ارومیه اظهار کرد: چند سالی به دلیل غلظت بالای نمک […]

معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه از بین رفته است.

عصر تبریز: معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه از بین رفته است.

ناصر آق در خصوص آخرین وضعیت ارتمیای موجود دردریاچه ارومیه اظهار کرد: چند سالی به دلیل غلظت بالای نمک آرتمیا در دریاچه ارومیه وجود نداشت اما امسال بدلیل افزایش آب ورودی به دریاچه و پایین آمدن شوری، آرتمیا بویژه در منطقه جنوبی دریاچه شکوفا شد ولی به دلیل شوری بار دیگراز بین رفته اما این به معنی انقراض آرتمیا نیست.

وی با بیان اینکه آستانه تحمل شوری آرتمیای دریاچه ارومیه ۲۵۰گرم در لیتر است افزود: درحال حاضر غلظت نمک در دریاچه ارومیه بالاست و شرایط مطلوب برای ادامه حیات آرتمیا وجود ندارد اما براساس تحقیقات و مطالعات تخم آرتمیا تا ۱۰۰ سال از بین نمی رود لذا هر آن که شوری آب دریاچه کمتر شود آرتمیا جان می گیرد.

وی با بیان اینکه آرتمیا ارزش اقتصادی بالایی دارد افزود: پرورش آرتمیا در اراضی شور و زه آب‌ها در زمان حاضر می‌تواند پتانسیل مناسب برای ایجاد اشتغال، تولید درآمد و نیازهای کشور در صنعت آبزی پروری را برطرف کند.

آق ادامه داد: پرورش آرتمیا در مقایسه با کشاورزی سود ده و اقتصادی است اما باید زیر نظر محقیقین و متخصصین پرورش داه شود لذا در این راستا باید برنامه ریزی واقدامات جدی صورت گیرد.

وی گفت: برای پرورش آرتمیا باید حمایت های سرمایه گذاران را جلب کرد که متاسفانه تا بحال انجام نشده است امید است با همت مسئولین و حمایت سرمایه گذاران نسبت به پرورش انبوه آرتمیا دراستان اقدامات لازم انجام شود./ایسنا