یادداشت؛ انجمن های آذربایجانی مقیم تهران/بازگشت «نخبگان» دور از «یورد» برای «یورد»
یادداشت؛ انجمن های آذربایجانی مقیم تهران/بازگشت «نخبگان» دور از «یورد» برای «یورد»

لازم است نخبگان دور از «یورد» گرد هم آیند و ثمرات حضور خود در تهران را به «یورد» باز گردانند. عصر تبریز: چند وقت پیش «میهمان» و شاید هم «میزبان» – شاید هر دو – «مرندی های مقیم تهران» بودم، انجمن هایی که اکثر شهرها، علی الخصوص شهرهای آذربایجان با نام های مختلف و در […]

لازم است نخبگان دور از «یورد» گرد هم آیند و ثمرات حضور خود در تهران را به «یورد» باز گردانند.

عصر تبریز: چند وقت پیش «میهمان» و شاید هم «میزبان» – شاید هر دو – «مرندی های مقیم تهران» بودم، انجمن هایی که اکثر شهرها، علی الخصوص شهرهای آذربایجان با نام های مختلف و در قالب تشکل های گوناگون شکل داده و فعالیت های مختلفی را انجام می دهند.
این انجمن ها با تمامی انتقادهایی که می توان به آنها وارد کرد «وجودشان» از «عدم وجودشان» مفیدتر است، اما به نظر می رسد این نوع انجمن های مختلف آذربایجانی که در تهران و شهرهای دیگر فعالیت می کنند، بیشتر از اینکه مورد «نقد» قرار گیرند باید مورد «حمایت» قرار گیرند. تا در «غربت» نباشی معنی «غربت» را نمی توانی درک کنی!
در فرصت کوتاه به وجودآمده به عنوان سخنران، پیشنهادهایی یا در واقع مطالبی را خدمت عزیزان ارائه نمودم و لازم دیدم موارد دیگر را نیز به نگارش بیاورم.
انمجن های اینچنینی باید معطوف به «هدف های والاتر»، «عینی» و «عملی» در حوزه های مختلف باشند. این انجمن ها باید حالت «پویا» داشته باشند نه «ایستا»، انجمن های مختلف آذربایجانی می توانند با همکاری و همراهی یکدیگر کارهای عمده ای در تهران و آذربایجان انجام دهند.
لازم است نخبگان دور از «یورد» گرد هم آیند و ثمرات حضور خود در تهران را به «یورد» باز گردانند. این انجمن ها در «تهران» تشکیل شوند، اما از «تهران» خارج شوند! این انجمنها به لحاظ «مکانی» در تهران باشند اما به لحاظ «آوازه» باید از تهران خارج شوند و «اثرات فعالیت های» خود را به «شهرهای» خود بازگردانند، این اثرات می تواند، فرهنگی، فکری، کسب افتخار و از همه مهمتر «اقتصادی» باشد. چرا که پیشرفت هر چه بیشتر مهین اسلامی در گرو توسعه تک تک شهرها نهفته است.
به قلم: رحمت مهدوی/دانش آموخته علوم سیاسی