سارق اصفهانی، اسب نیم میلیاردی را در تبریز رها کرده و متواری شد!
سارق اصفهانی، اسب نیم میلیاردی را در تبریز رها کرده و متواری شد!

اسب نیم میلیاردی که چند ماه پیش در تبریز به سرقت رفته بود پیدا شد. عصر تبریز:اسب نیم میلیاردی که چند ماه پیش در تبریز به سرقت رفته بود پیدا شد. بهنام عزیزی مدیر باشگاه سوارکاری شمس با اعلام این خبر گفت: با توجه به ندامت و پشیمانی سارق اصفهانی این اسب و مکاتباتی که […]

اسب نیم میلیاردی که چند ماه پیش در تبریز به سرقت رفته بود پیدا شد.

عصر تبریز:اسب نیم میلیاردی که چند ماه پیش در تبریز به سرقت رفته بود پیدا شد.
بهنام عزیزی مدیر باشگاه سوارکاری شمس با اعلام این خبر گفت: با توجه به ندامت و پشیمانی سارق اصفهانی این اسب و مکاتباتی که با مالک اسب انجام شده بود، قرار بر این بود سارق با اعلام انگیزه سرقت و معرفی کسانی که وی را در سرقت اسب یاری کرده اند شکایت از وی پس گرفته شود و اسب تحویل مالک گردد.
وی گفت: با توجه به شرط مالک اسب متاسفانه این سارق اصفهانی اقدام به رها کردن اسب در مقابل درب ورودی باشگاه در حضور بیش از ۵۰ شاهد نموده و متواری شد.
عزیزی افزود: این اسب از نژاد عرب مصری بوده و قیمتی معادل ۵۰۰ میلیون دارد.
مدیر باشگاه سوارکاری شمس در ادامه گفت: پرونده از سوی مقامات قضایی پیگیری می شود تا رای غیابی علیه سارقین صادر شود.