عسل، بلای جان جوان ۲۴ ساله شد ( عکس)
عسل، بلای جان جوان ۲۴ ساله شد ( عکس)

عصر تبریز: جوانی ۲۴ ساله در دزفول که برای جمع آوری عسل بالای درخت رفته بود دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

عصر تبریز: جوانی ۲۴ ساله در دزفول که برای جمع آوری عسل بالای درخت رفته بود دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

۴۴۵۳۰_۵۶۵