گفتگو با مجری ویدیوی خبرساز؛ گربه که ترس ندارد! / با حیوانات مهربان باشیم
گفتگو با مجری ویدیوی خبرساز؛ گربه که ترس ندارد! / با حیوانات مهربان باشیم

از گربه نمی ترسم، از این که ناگهان گربه ای ظاهر شد و رویم پرید، جا خوردم؛ اما توانستم اوضاع را جمع و جور کنم. عصر تبریز: در روزهای اخیر، ویدیویی از ورود گربه به استودیوی یک برنامه زنده تلویزونی، در صدر ویدیوهای تلگرامی و اینستاگرامی قرار گرفت. گربه بازیگوشی که به یکباره خود را […]

از گربه نمی ترسم، از این که ناگهان گربه ای ظاهر شد و رویم پرید، جا خوردم؛ اما توانستم اوضاع را جمع و جور کنم.

عصر تبریز: در روزهای اخیر، ویدیویی از ورود گربه به استودیوی یک برنامه زنده تلویزونی، در صدر ویدیوهای تلگرامی و اینستاگرامی قرار گرفت.
گربه بازیگوشی که به یکباره خود را به مجری برنامه «تلویزیونی تبریزیم» رساند؛ ولی با واکنش مناسب مجری برنامه، به عقب رانده‌ شد. شاید اگر هر کس دیگری جای «صفیه اصلانی» بود، به زحمت می‌‌توانست در مقابل این مهمان‌ناخوانده خود را کنترل کند. با این حال، تجربه و تسلط این مجری جوان، به خوبی به کار آمد.
اصلانی، نوجوان بود که وارد عرصه مجری گری شد و کارش را از رادیو آغاز کرد و با تله تئاتر ادامه داد؛ اما در نهایت این  مجرى گرى صدا و سیمای استان بود که کفه  ترازوی کاری وی را سنگین کرد و حتی اجرای چندین برنامه رادیویی را هم از شبکه سراسرى و ملى، به کارنامه اش افزود.
تبریزیم، برنامه مشارکتی شهرداری تبریز و صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی است.  اصلانی نیز کارمند شهرداری تبریز است و در کنار آن، کار مجرى گرى را دنبال می کند. به بهانه این ویدیوی خبرساز، با اصلانی گفتگوی کوتاهی داشتیم:
** آیا قبلا هم سابقه چنین اتفاقاتی در برنامه برایتان پیش آمده؟

-بله! یکبار زنبورى دستم را نیش زد و من مجبور شدم ۱۰ دقیقه، یعنی تا آخر برنامه سوزش آن را تحمل کنم و دم برنیاورم!
یکبار هم اواخر بهار بود و فضای محوطه شهرداری پر بود از حشرت مختلف؛ من هم به همکاران پشت صحنه سپرده بودم که هوای مرا داشته باشند تا این حشرات به سراغ من نیایند؛ با این حال، ناگهان یک کرم سفید ریشه که در ترکی به «اریه قیزاردان » مشهور است، روى گونه ام نشست. یادم است یک سیلی به گونه ام زدم تا حشره را از خودم دور کنم  و جای این سیلی  چند ساعت روى صورتم بود!
**رفتار شما در برنامه زنده با گربه ای که وسط حرفتان پرید، نقل مردم شده. شاید براى خیلی ها سؤال باشد که آیا کلاً از گربه مى‌ترسید یا نه؟

-از گربه نمی ترسم، از این که ناگهان گربه ای ظاهر شد و رویم پرید، جا خوردم؛ اما توانستم اوضاع را جمع و جور کنم. بالاخره برنامه زنده است و امکان وقوع برخی اتفاقات وجود دارد و مجری یک برنامه زنده، باید برای روبرویی با هرگونه موردی، آمادگی داشته باشد.

*جا دارد نگاه کلی شما را نسبت به حیوانات بپرسیم؛ دیدگاهتان نسبت به این موضوع چیست؟

-تمامی مخلوقات خداوند، ارزشمند هستند و ما باید رفتار درستی با آنها داشته باشیم. این را هم بگویم که در بخش قبلی برنامه، از همشهریان عزیز خواهش می کردم که در فصل سرما به فکر حیوانات هم باشیم و اضافه غذا و خرده نان ها را برای آن ها کنار بگذاریم.  با توجه به شرایط کنونی زندگی انسان ها و تغییراتی که در محیط زیست به وجود آمده، حیوانات و پرندگان، در فصول سرد سال، به شهرها و روستاها پناه می آورند و وظیفه انسانی حکم می کند که حق حیات ان ها را نیز، محترم بشماریم.
گفتگو: خاطره میرزایی/شهریار