با حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد/ محسن خادم عرب باغی تا ۳ سال دیگر به عنوان مدیرعامل ارس ابقا شد
با حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد/ محسن خادم عرب باغی تا ۳ سال دیگر به عنوان مدیرعامل ارس ابقا شد

با حکمی از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب‌باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس ابقا شد. عصر تبریز: با حکمی از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب‌باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و […]

با حکمی از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب‌باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس ابقا شد.

عصر تبریز: با حکمی از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب‌باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس ابقا شد.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مشاور و دبیر شورای‌عالی رئیس جمهور، در این حکم به تجارب ارزشمند محسن خادم عرب‌باغی اشاره و با استناد به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، حکم وی را در این سمت سه سال دیگر تمدید کرد.
اکبر ترکان در بخشی از این حکم بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری و استفاده از تجارب مناطق آزاد موفق دنیا تاکید کرده است.
وی انتقال فناوری‌های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ارتقای سطح اشغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه‌های توسعه و پیشرفت منطقه را به عنوان مهم‌ترین وظایف مدیرعامل منطقه آزاد ارس مورد توجه قرار داده است.
محسن خادم عرب‌باغی در ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۲ به مدت سه سال به این سمت منصوب شده بود.