یک عکس عاطفی سیاسی!
یک عکس عاطفی سیاسی!

عصر تبریز: حمایت همسر باراک اوباما از هیلاری کلینتون در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا.

عصر تبریز: حمایت همسر باراک اوباما از هیلاری کلینتون در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا.

img_20161103_003938