نهادهای متولی بر ورود پساب به دریاچه ارومیه نظارت کنند
نهادهای متولی بر ورود پساب به دریاچه ارومیه نظارت کنند

اگر پساب‌ها به ویژه پساب‌های صنعتی که حاوی عناصر و فلزات سنگین شیمیایی هستند بدون تصفیه وارد دریاچه شوند، می‌توانند هر جانداری را اعم از جلبک یا هر نوع باکتری نابود کنند. عصر تبریز: مدیر دفتر تلفیق و برنامه‌ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب به عنوان […]

اگر پساب‌ها به ویژه پساب‌های صنعتی که حاوی عناصر و فلزات سنگین شیمیایی هستند بدون تصفیه وارد دریاچه شوند، می‌توانند هر جانداری را اعم از جلبک یا هر نوع باکتری نابود کنند.

عصر تبریز: مدیر دفتر تلفیق و برنامه‌ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب به عنوان نهادهای متولی، بر ورود پساب‌ها به داخل دریاچه ارومیه نظارت کنند.
مسعود تجریشی گفت: زمانی که فاضلاب تصفیه شده شهر تبریز به سمت دریاچه ارومیه حرکت می‌کند، پساب برخی شهرک‌های صنعتی که در مسیر قرار دارند نیز با آن ادغام و به رودخانه آجی چای سرایز می‌شود.
وی اظهار کرد: پساب‌های شهرک‌های صنعتی می‌توانند تصفیه شده یا تصفیه نشده باشند بنابر این با همین روند وارد دریاچه می‌شوند، در واقع مشکل عام ما در کشور این است که شهرک‌های صنعتی پساب‌های خود را که عمدتا تصفیه نشده‌اند، در مجاری رودخانه‌ها می‌ریزند که این مساله می‌طلبد سازمان حفاظت محیط زیست خروجی آنها را به طور مداوم کنترل کند.
تجریشی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست بعد از کنترل اگر تخلفی مشاهده کرد، باید تذکر دهد تا آن واحد صنعتی درصدد اصلاح برآید و اگر در زمان تعیین شده مشکل را برطرف نکرد، شهرک را تعطیل کند که فرض ما بر این است که سازمان محیط زیست این کار را انجام می‌دهد.
وی افزود: در مورد فاضلاب‌های شهری و نحوه تصفیه آنها، نظارت برعهده شرکت آب و فاضلاب است، این شرکت در زمان طراحی تصفیه‌خانه‌ها اعلام می‌کند که مثلا خروجی این واحد باید با معیارهای تعیین شده مطابقت داشته باشد و شرکت آب و فاضلاب هم باید خروجی را کنترل کند.
مدیر دفتر تلفیق و برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: بنابر این نهادهای متولی این امر مانند سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب باید مطمئن باشند کیفیت پسابی که وارد دریاچه ارومیه می‌شود، مشکلی ندارد زیرا ستاد احیاء دریاچه ارومیه دستگاه اجرایی نیست و فقط هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات است.
وی گفت: یکی از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ورود بخشی از پساب شهرهای اطراف دریاچه ارومیه به بستر دریاچه است و اکنون منتظر تامین اعتبارات آن هستیم اما تا آن زمان برای این که مطمئن باشیم پسابی که وارد دریاچه می‌شود مطابق با معیارهای تعیین شده است، شرکت آب و فاضلاب متولی این امر تعیین شده است.
تجریشی تاکید کرد: بنابر این تا اجرای مصوبه ورود پساب‌های تصفیه شده به بستر دریاچه ارومیه، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب متولی نظارت بر کیفیت پساب ورودی به دریاچه هستند، بنابر این آنها باید در مورد این که پسابی که وارد دریاچه می‌شود، مناسب است یا نه، پاسخگو باشند و تا زمانی که با معیارهای تعیین شده همخوانی داشته باشد ورود آن به دریاچه مشکلی ندارد.
وی گفت: اما اگر پساب‌ها به ویژه پساب‌های صنعتی که حاوی عناصر و فلزات سنگین شیمیایی هستند بدون تصفیه وارد دریاچه شوند، می‌توانند هر جانداری را اعم از جلبک یا هر نوع باکتری نابود کنند./ایرنا