رادیو عصر تبریز برنامه ۲۱ آبان ۹۵
رادیو عصر تبریز برنامه ۲۱ آبان ۹۵

رادیو عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید. رادیو عصر تبریز-برنامه ۲۱ آبان ۹۵ ? مجری برنامه: حامد پناهی ? بخش آذربایجان: سمیرا سخندان ? بخش ورزش: وحید پور رضوی ? کاری از: پایگاه خبری عصر تبریز + پخش آنلاین: +دانلود فایل صوتی

رادیو عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید.

رادیو عصر تبریز-برنامه ۲۱ آبان ۹۵
? مجری برنامه: حامد پناهی
? بخش آذربایجان: سمیرا سخندان
? بخش ورزش: وحید پور رضوی
? کاری از: پایگاه خبری عصر تبریز

+ پخش آنلاین:

+دانلود فایل صوتی