مادری که محبت و ایثار را معنی کرد/مادری که عاشقانه از ۴ فرزند معلول خود مراقبت می کند
مادری که محبت و ایثار را معنی کرد/مادری که عاشقانه از ۴ فرزند معلول خود مراقبت می کند

زهرا نورمحمدی مادر نمونه و فداکاری است که از چهار فرزند معلول خود مراقبت می کند. عصر تبریز: در توصیف‌مادر، کلام‌ از گفتن‌ باز می‌ماند و قلم‌ سخت ‌نا رساناست، او را سرچشمه ‌نوازش ‌و محبت ‌بدانیم‌ یا اقیانوس‌فداکاری‌؟ اسوه‌ صبر و استقامت‌ ذکر کنیم ‌یا شیفته‌ محبت‌ و ایثار؟ در بیان‌ عواطف ‌مادر نیز […]

زهرا نورمحمدی مادر نمونه و فداکاری است که از چهار فرزند معلول خود مراقبت می کند.

عصر تبریز: در توصیف‌مادر، کلام‌ از گفتن‌ باز می‌ماند و قلم‌ سخت ‌نا رساناست، او را سرچشمه ‌نوازش ‌و محبت ‌بدانیم‌ یا اقیانوس‌فداکاری‌؟ اسوه‌ صبر و استقامت‌ ذکر کنیم ‌یا شیفته‌ محبت‌ و ایثار؟
در بیان‌ عواطف ‌مادر نیز قلم ‌عاجز است ‌چرا که ‌او به‌ عاطفه‌ و مهرورزی ‌فرهنگ ‌واقعی ‌می‌بخشد. محبت‌ او باران‌ رحمتی‌ است‌ که‌ چشمه‌های ‌وجود انسان ‌را سیراب‌ می‌کند و گل‌های‌ پژمرده‌ شادی‌را نوازش‌می‌دهد. مادر اصل ‌و اساس‌ مهر و مهربانی‌ و عصاره‌ نیکی ‌و نکویی‌‌هاست‌.
مادر نمونه آملی که با وجود معلولیت چهار فرزندش آبرومندانه زندگی کرده و از آن ها مراقبت می کند از روایت هایی که قلم از وصفش عاجز است.
زهرا نورمحمدی مادر نمونه و فداکاری است که از چهار فرزند معلول خود مراقبت می کند.
این مادر فداکار اهل آمل، سه پسر و یک دختر دارد که همگی معلول هستند و وی زندگی خود را وقف نگهداری و رسیدگی به امور آنها کرده است.
در ادامه تصاویری از این خانواده بهشتی را می بینید:

img_20161112_015535

img_20161112_015131

img_20161112_015524

img_20161112_015517

img_20161112_015520

img_20161112_015528