معاون سیاسی-امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی خبر داد: تصمیمات نهایی بعد از ارائه نظرات باستان‌شناسان درباره ارک تبریز
معاون سیاسی-امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی خبر داد: تصمیمات نهایی بعد از ارائه نظرات باستان‌شناسان درباره ارک تبریز

با توجه به عملیات خاکبرداری انجام شده در این محوطه تا زمانی که نظر نهایی کارشناسان باستان‌شناسی میراث فرهنگی ارائه نشده باید عملیات خاک‌برداری متوقف‌شده و بعد از ارائه نظرات نهایی تصمیمات در این خصوص گرفته شود. عصر تبریز:معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عملیات خاک‌برداری در محوطه ارک تبریز با نظر […]

با توجه به عملیات خاکبرداری انجام شده در این محوطه تا زمانی که نظر نهایی کارشناسان باستان‌شناسی میراث فرهنگی ارائه نشده باید عملیات خاک‌برداری متوقف‌شده و بعد از ارائه نظرات نهایی تصمیمات در این خصوص گرفته شود.

عصر تبریز:معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عملیات خاک‌برداری در محوطه ارک تبریز با نظر نهایی کارشناسان باستان‌شناسی متوقف شده است، گفت: بعد از ارائه نظرات نهایی تصمیمات در این خصوص گرفته شود.
سعید شبستری بعد از ظهر روز جمعه طی اقدامات انجام‌ گرفته در اطراف محوطه ارک تبریز، با حضور در محل ارگ تبریز به بررسی و بازدید محل گودبرداری شده پرداخت.
وی اظهار داشت: آثار باستانی به‌جامانده همچون ارک تبریز، جزوی از هویت و تاریخ این شهر بوده و در راستای حفظ این داشته‌ها باید دقت کنیم.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: با توجه به عملیات خاکبرداری انجام شده در این محوطه تا زمانی که نظر نهایی کارشناسان باستان‌شناسی میراث فرهنگی ارائه نشده باید عملیات خاک‌برداری متوقف‌شده و بعد از ارائه نظرات نهایی تصمیمات در این خصوص گرفته شود.