فرماندار  تبریز در جمع اهالی کجوار مطرح کرد: دستور بررسی مشکلات زیست محیطی منطقه و حل آن
فرماندار  تبریز در جمع اهالی کجوار مطرح کرد: دستور بررسی مشکلات زیست محیطی منطقه و حل آن

فرماندار تبریز در این تجمع با اشاره به اقدامات و بررسی های صورت گرفته قبلی درخصوص رفع آلاینده های هوای مناطق پیرامون پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، قول مساعد داد تا حصول نتیجه مطالبات اهالی منطقه را پیگیری خواهد کرد. عصر تبریز: به دنبال اعتراض جمعی از اهالی منطقه کجوار به دلیل مشکلات زیست محیطی و […]

فرماندار تبریز در این تجمع با اشاره به اقدامات و بررسی های صورت گرفته قبلی درخصوص رفع آلاینده های هوای مناطق پیرامون پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، قول مساعد داد تا حصول نتیجه مطالبات اهالی منطقه را پیگیری خواهد کرد.

عصر تبریز: به دنبال اعتراض جمعی از اهالی منطقه کجوار به دلیل مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوای پتروشیمی تبریز، رحیم شهرتی فر، فرماندار شهرستان تبریز در اجتماع مردم کجوار حضور پیدا کرد.
فرماندار تبریز در این تجمع با اشاره به اقدامات و بررسی های صورت گرفته قبلی درخصوص رفع آلاینده های هوای مناطق پیرامون پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، قول مساعد داد تا حصول نتیجه مطالبات اهالی منطقه را پیگیری خواهد کرد.
فرماندار تبریز همچنین از برگزاری جلسه با حضور مدیران پتروشیمی و پالایشگاه تبریز و مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد و افزود : با حضور مسئولین ادارات و شرکتهای مرتبط با این موضوع و نمایندگاه اهالی کجوار، از مجموعه پالایشگاه و پتروشیمی بازدید به عمل می آید تا جوانب امر بصورت کامل بررسی و رفع موضوع گردد.