زیارت اربعین، زیارت عاشورا و زیارت وارث را چه کسانی نقل کرده اند؟
زیارت اربعین، زیارت عاشورا و زیارت وارث را چه کسانی نقل کرده اند؟

سوالی که شاید در ذهن بسیاری از ما نقش بسته باشد این است که زیارت اربعین، زیارت عاشورا و زیارت وارث را چه کسانی نقل کرده اند؟ در این گزارش به این سوال پاسخ می دهیم. زیارت عاشورا: زیارت عاشورا از امام باقر(ع) نقل شده است. ایشان در ایام کودکی در واقعه کربلا حضور داشته‌اند. […]

سوالی که شاید در ذهن بسیاری از ما نقش بسته باشد این است که زیارت اربعین، زیارت عاشورا و زیارت وارث را چه کسانی نقل کرده اند؟ در این گزارش به این سوال پاسخ می دهیم.

زیارت عاشورا:

زیارت عاشورا از امام باقر(ع) نقل شده است. ایشان در ایام کودکی در واقعه کربلا حضور داشته‌اند. امام این زیارت را به شخصی به نام «علقمه بن محمد حضرمی» آموخت و او نیز به «صالح بن عقبه» و «سیف بن عمیره» این زیارت نورانی را آموزش داد. ابن قولویه قمی (پدر شیخ صدوق) نیز در کتاب «کامل الزیارات» می‌نویسد «صالح بن عقبه» و «سیف بن عمیره» نقل کرده‌اند که «علقمه بن محمد حضرمی» خدمت امام باقر(ع) رسید و از ایشان خواست به وی زیارتی بیاموزد که دو کار بُرد داشته باشد بدین معنا که هم بتواند آن را در روز عاشورا هنگام تشرف به حرم امام حسین(ع) بخواند و هم اگر توفیق زیارت قبر امام را نداشت، بتواند بوسیله آن، امام را از راه دور و یا از خانه خود زیارت کرده باشد. آن گاه امام زیارت عاشورا را به وی آموخت.

در اواخر «مفاتیح الجنان» ذیل عنوان «حکایت سید رشتی و تشرف او به خدمت امام زمان(عج)» سفارشات فراوان امام زمان (عج) نسبت به مداومت در خواندن این زیارت نقل شده است. این موضوع اهمیت و اعتبار زیارت عاشورا را نزد حضرت حجت(عج) به ما نشان می دهد.

زیارت اربعین:

زیارت اربعین از امام صادق(ع) نقل شده است. امام جعفر صادق(ع) این زیارت را به شخصی به نام «صفوان بن مهران» آموخته و مرحوم شیخ طوسی نیز با واسطه این زیارت را در «تهذیب» و «مصباح المتهجد» آورده است.

زیارت وارث:

سید بن طاووس این زیارت را با چند واسطه از جابر جعفی و او از امام صادق(ع) نقل کرده است.
شیخ طوسی، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه ، ۱۴۱۱ق،‌ چ۱، ص۷۷۳؛ حاج شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ذیل زیارت عاشورا.

جعفر بن محمد بن قولویه قمی، کامل الزیارات، (تحقیق: جواد قیومی، قم، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق)،ص۳۲۷٫

شیخ طوسی، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه ، ۱۴۱۱ق،‌ چ۱، ص۷۸۸٫

شیخ طوسی، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه ، ۱۴۱۱ق،‌ چ۱، ص۷۸۸؛ حاج شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ذیل زیارت اربعین.

جعفر بن محمد بن قولویه قمی، کامل الزیارات، (تحقیق: جواد قیومی، قم، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق)،ص۳۷۵؛ حاج شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ذیل زیارت مطلقه امام حسین(ع).