معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی: هر معتاد حداقل ۹ نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی: هر معتاد حداقل ۹ نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد

ما منکر اینکه مشکلات زیاد است نیستیم؛ شیوه‌های زندگی مردم دائماً در حال تغییر است و آسیب‌های اجتماعی نیز از سنتی به نو و مدرن تغییر می‌یابد و گربیانگیر جوامع صنعتی و در حال رشد می‌شود. عصر تبریز:معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: هر معتاد حداقل ۹ نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سعید شبستری […]

ما منکر اینکه مشکلات زیاد است نیستیم؛ شیوه‌های زندگی مردم دائماً در حال تغییر است و آسیب‌های اجتماعی نیز از سنتی به نو و مدرن تغییر می‌یابد و گربیانگیر جوامع صنعتی و در حال رشد می‌شود.

عصر تبریز:معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: هر معتاد حداقل ۹ نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سعید شبستری خیابانی روز گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در اینکه باید ظرفیت آموزش و پرورش در خدمت مردم باشد، شکی نیست اما در این ارتباط حضور و مشارکت خود مردم نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه در شهرستان میانه چند پروژه آموزش و پرورش به ارزش ۵ میلیارد تومان با مشارکت خیران اجرا می‌شود، افزود: جلب مشارکت خیران تنها ساختن فضای فیزیکی و ارائه پول نیست بلکه ارائه کمک‌های فرهنگی و غیرمادی همچنین فعال‌سازی انجمن‌های اولیا و مربیان هم مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد
شبستری اذعان داشت: ما منکر اینکه مشکلات زیاد است نیستیم؛ شیوه‌های زندگی مردم دائماً در حال تغییر است و آسیب‌های اجتماعی نیز از سنتی به نو و مدرن تغییر می‌یابد و گربیانگیر جوامع صنعتی و در حال رشد می‌شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: یکی از جاهایی که می‌توانیم در این ارتباط مداخله و پیشگیری کنیم، آموزش و پرورش است و همه باید دست به دست هم دهیم و در بحث پیشگیری از آسیب‌های نوین اجتماعی گام‌های بلند برداریم.
این مسئول با تاکید بر لزوم توجه به بحث آموزش مهارت‌های زندگی اضافه کرد: دانش‌آموزان باید یاد بگیرند در جامعه به عنوان عنصر مفید و تاثیرگذار باشند و قدرت نه گفتن در برابر آسیب‌ها را داشته باشند.
وی با بیان اینکه هر روز مواد مخدر جدیدی که جاذبه‌های کاذب فراوانی دارد و جوانان را به رفتارهای پرخطر وامی‌‌دارد؛ تولید می‌شود و در واقع هشدار و زنگ خطری برای ما است، اضافه کرد: ما نباید این اجازه را بدهیم که جوانان ما به این راحتی تباه شوند و اطرافیان خود را نیز به سمت تباهی سوق دهند.