‍ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: ۴ روزنه فساد در شوراها و شهرداری ها
‍ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: ۴ روزنه فساد در شوراها و شهرداری ها

متاسفانه در نظام انتخاباتی ایران نظارت دقتی بر هزینه های تبلیغاتی و محلهای تامین آنها از طرف مراجع نظارتی اعمال نمی شود و این امر زمینه را برای ورود پولهای آلوده به انتخابات و لرزش برخی از انسانهای سست پایه فراهم می کند. عصر تبریز: دکتر محمد کلامی دانش آموخته اقتصاد شهری، کارشناس و تحلیلگر […]

متاسفانه در نظام انتخاباتی ایران نظارت دقتی بر هزینه های تبلیغاتی و محلهای تامین آنها از طرف مراجع نظارتی اعمال نمی شود و این امر زمینه را برای ورود پولهای آلوده به انتخابات و لرزش برخی از انسانهای سست پایه فراهم می کند.

عصر تبریز: دکتر محمد کلامی دانش آموخته اقتصاد شهری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگوی کوتاه با عصر تبریز در پاسخ به این سوال که علل وجود مشکلات مالی در برخی از شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای استان نظیر شورای شهر و شهرداری تبریز، مرند، بناب و… گفت:اصلی ترین عاملی که سلامت مالی شوراهای اسلامی و شهرداریها را تهدید می کند روند انتخابات شوراهای شهر است.

img_20161126_040844
وی گفت: متاسفانه در نظام انتخاباتی ایران نظارت دقتی بر هزینه های تبلیغاتی و محلهای تامین آنها از طرف مراجع نظارتی اعمال نمی شود و این امر زمینه را برای ورود پولهای آلوده به انتخابات و لرزش برخی از انسانهای سست پایه فراهم می کند.
کلامی افزود: دومین تهدید سلامت اداری در شهرداریها روند دستی و سنتی انجام امورات مراجعان می باشد. چنانچه روشهای غیر حضوری در شهرداریها اعمال و اجرای شود جلوی بخش عمده از مشکلات اقتصادی و فرهنگی موجود در مجموعه شهرداریها گرفته می شود.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان ساخت: عامل دیگر مشکلات شهرداریها عدم نظارت موثر بر انتخاب و عملکرد پیمانکاران و نوع ارتباط آنان با مجموعه شهرداری و اعضای شورای شهر می باشد، به نظر می آید اصلاح نوع انتخاب پیمانکاران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها می تواند عاملی در کاهش فساد اداری شهرداریها باشد.
وی در پایان گفت:عدم بکارگیری نزدیکان اعضای شورای شهرها در مناصب شهرداریها نیز می تواند عاملی باشد تا رنگ و بوی سهم خواهی از شورا بلند نشود.