تبریز ۲۰۱۸ فرصتی برای معرفی تبریز است نه حرکتی در راستای اتلاف منابع شهری !
تبریز ۲۰۱۸ فرصتی برای معرفی تبریز است نه حرکتی در راستای اتلاف منابع شهری !

بهتر است دست اندرکاران این اتفاق تاریخی به دنبال برنامه ریزیهای واقعی و عملیاتی برای ۲۰۱۸ باشند و بدانند این سال فرصت و آغازی برای معرفی تبریز است و بهتر است از این فرصت برای رشد تبریز استفاده کنیم نه برای بزرگ نمایی و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی! عصر تبریز: محمدکلامی استاد دانشگاه […]

بهتر است دست اندرکاران این اتفاق تاریخی به دنبال برنامه ریزیهای واقعی و عملیاتی برای ۲۰۱۸ باشند و بدانند این سال فرصت و آغازی برای معرفی تبریز است و بهتر است از این فرصت برای رشد تبریز استفاده کنیم نه برای بزرگ نمایی و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی!

عصر تبریز: محمدکلامی استاد دانشگاه و دانش آموخته اقتصاد شهری در مورد برنامه های اجرا شده برای تبریز ۲۰۱۸ گفت:در زمان باقی مانده به سال ۲۰۱۸ میلادی که تقریبا یکسال دیگر خواهد بود هیچ کار زیر ساختی قابل توجهی نمی توان انجام داد.
وی گفت: بعضا در فضای مجازی ماکت هتلهای بزرگی را می بینم که قرار است برای سال ۲۰۱۸ ساخته شوند بهتر است در تبلیغاتها واقع بین باشیم حتی به شرط تامین بودن منابع مالی نیز در یک سال نمی توان چنین هتلهای بزرگی را ساخت!
کلامی افزود:بهتر است دست اندرکاران این اتفاق تاریخی به دنبال برنامه ریزیهای واقعی و عملیاتی برای ۲۰۱۸ باشند و بدانند این سال فرصت و آغازی برای معرفی تبریز است و بهتر است از این فرصت برای رشد تبریز استفاده کنیم نه برای بزرگ نمایی و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی!
کارشناس مسائل اقتصاد شهری تصریح کرد:هر انسان واقع بینی می داند جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ایران به سادگی امکان پذیر نیست و بهتر است مجموعه شهرداری روی این سرمایه گذاری لااقل برای کوتاه مدت حساب باز نکند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت:در نهایت باید بگویم امیدوارم تبریز ۲۰۱۸ فرصتی برای معرفی تبریز باشد نه حرکتی در راستای اتلاف منابع شهری!