شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافربری تبریز – مشهد + اسامی
شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافربری تبریز – مشهد + اسامی

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی از شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافربری تبریز – مشهد خبر داد. عصر تبریز: مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی از شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافربری تبریز – مشهد خبر داد. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان […]

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی از شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافربری تبریز – مشهد خبر داد.

عصر تبریز: مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی از شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافربری تبریز – مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربایجان‌شرقی، بهرام صمدی‌راد از شناسایی و تعیین هویت هشت نفر از اجساد حادثه قطار مسافری تبریز – مشهد در واحد تخصصی پزشکی قانونی غرب تبریز توسط کارشناسان کمیته تخصصی پزشکی قانونی و بستگان فوت شدگان براساس تصاویر در دسترس خبر داد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان‌شرقی افزود: شناسایی هویت سایر قربانیان این حادثه از روی تصاویر با بررسی اطلاعات ماخوذه از بستگان ادامه دارد که پس از وصول پیکر فوت شدگان، کارشناسی بر روی سایر ویژگی‌های آنتروپومتریک اجساد ادامه خواهد یافت.
وی افزود: شناسایی بخش عمده هویت فوت شدگان با توجه به نوع و شدت آسیب‌دیدگی از طریق آزمایشات ژنتیک و طی روزهای آتی انجام خواهد شد.

اسامی اجساد شناسایی شده به شرح زیر است:

۱- امین شکوری

۲- علی صادقی

۳- یوسف زاهدی

۴- طاهره وکیل

۵- امیرحسین محمدیان

۶- امیرمحمد محمدیان

۷- میراسلام سیدی اندبیل

۸- امیر قوجائی باویل