واکسن ایدز به داوطلبان در آفریقای جنوبی تزریق شد
واکسن ایدز به داوطلبان در آفریقای جنوبی تزریق شد

با مشارکت صدها داوطلب در سنین مختلف ،امروز(پنجشنبه) آزمایش واکسن بیماری کشنده ایدز در آفریقای جنوبی شروع شد. بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ داوطلب بین ۱۸ سال تا ۳۵ سال در آزمایش واکسن ضد ایدز مشارکت کرده اند آزمایشی که ۴ سال طول خواهد کشید. جمهوری آفریقای جنوبی می خواهد کارآئی ورژن جدیدی واکسن […]

با مشارکت صدها داوطلب در سنین مختلف ،امروز(پنجشنبه) آزمایش واکسن بیماری کشنده ایدز در آفریقای جنوبی شروع شد.

بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ داوطلب بین ۱۸ سال تا ۳۵ سال در آزمایش واکسن ضد ایدز مشارکت کرده اند آزمایشی که ۴ سال طول خواهد کشید.

جمهوری آفریقای جنوبی می خواهد کارآئی ورژن جدیدی واکسن ضد ایدز را که سال ۲۰۰۹ در تایلند آزمایش شده بود ، بررسی وآزمایش کند.آزمایش واکسن ضد ایدز در تایلند خطر سرایت این بیماری مهلک را پس از گذشت ۳ و نیم سال از زمان اولین تزریق به میزان ۳۰ درصد کاهش داد. منبع:العالم