با مشارکت صدها داوطلب در سنین مختلف ،امروز(پنجشنبه) آزمایش واکسن بیماری کشنده ایدز در آفریقای جنوبی شروع شد. بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ داوطلب بین ۱۸ سال تا ۳۵ سال در آزمایش واکسن ضد ایدز مشارکت کرده اند آزمایشی که ۴ سال طول خواهد کشید. جمهوری آفریقای جنوبی می خواهد کارآئی ورژن جدیدی واکسن […]

با مشارکت صدها داوطلب در سنین مختلف ،امروز(پنجشنبه) آزمایش واکسن بیماری کشنده ایدز در آفریقای جنوبی شروع شد.

بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ داوطلب بین ۱۸ سال تا ۳۵ سال در آزمایش واکسن ضد ایدز مشارکت کرده اند آزمایشی که ۴ سال طول خواهد کشید.

جمهوری آفریقای جنوبی می خواهد کارآئی ورژن جدیدی واکسن ضد ایدز را که سال ۲۰۰۹ در تایلند آزمایش شده بود ، بررسی وآزمایش کند.آزمایش واکسن ضد ایدز در تایلند خطر سرایت این بیماری مهلک را پس از گذشت ۳ و نیم سال از زمان اولین تزریق به میزان ۳۰ درصد کاهش داد. منبع:العالم