پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف در تبریز
پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف در تبریز

رئیس پلیس امنیت عمومی استان آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح نظارت بر صنوف و پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف و مزاحم در تبریز خبر داد. پاشا گفت: گشت‌های کنترلی و نظارتی تلفیقی اداره نظارت براماکن عمومی و نمایندگان اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه‌های مربوطه به همراه ماموران راهور به‌صورت محسوس و نامحسوس تعداد ۲۳۵ واحد صنفی […]

رئیس پلیس امنیت عمومی استان آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح نظارت بر صنوف و پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف و مزاحم در تبریز خبر داد.

پاشا گفت: گشت‌های کنترلی و نظارتی تلفیقی اداره نظارت براماکن عمومی و نمایندگان اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه‌های مربوطه به همراه ماموران راهور به‌صورت محسوس و نامحسوس تعداد ۲۳۵ واحد صنفی را بازرسی کردند.
وی افزود: در این طرح به ۱۷۴نفر از مدیران واحدهای صنفی در خصوص رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی، در خصوص رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی مبنی بر عدم پارک خودرو مربوط به نمایشگاه به‌صورت مورب، عمودی و افقی روی پل ، پیاده رو و محدوده خیابان بصورت دوبله و سوبله، عدم تعمیر خودرو در جلو مغازه و محدوده خیابان، تذکرات و آموزش های لازم ارائه شد.
پاشا ضمن اشاره به نتایج این طرح،خاطرنشان کرد: از مدیران ۶۱ واحد صنفی بعلت عدم رعایت ضوابط و مقررات تعهد اخذ و به تعداد ۴۰ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی و به ۲۲ واحد صنفی نیز به دلیل نداشتن پروانه کسب برگ اخطاریه صادر شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در این طرح ۱۹ واحد صنفی نیز برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.