نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی: در تجلیل از مقام حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان کوتاهی شده است
نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی: در تجلیل از مقام حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان کوتاهی شده است

حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان است و در تجلیل او کوتاهی شده است. عصر تبریز:اعظم فرخ زاد، نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی در دیدار با امنا و تنی چند از اعضای کانون ارسبارانی های مقیم تبریز گفت: حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان است و در تجلیل او […]

حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان است و در تجلیل او کوتاهی شده است.

عصر تبریز:اعظم فرخ زاد، نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی در دیدار با امنا و تنی چند از اعضای کانون ارسبارانی های مقیم تبریز گفت: حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان است و در تجلیل او کوتاهی شده است.
وی افزود: حسین دوستی جزو افتخارات آذربایجان است که تاریخ،جغرافیا و فرهنگ غنی ما را نه تنها در ارسباران بلکه آذربایجان را در آثارش احیا کرده است. وی حدود ۵۰ اثر تاثیر گذار دارند و تا بحال کسی چون ایشان نتوانسته حق پژوهش و ادب را در حق منطقه ارسباران ادا نماید.
نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی تصریح کرد:دوستی به شخصیت ها، معتمدان وبزرگان،شعرا و اهالی فرهنگ و هنر گذشته ارسباران روح و حیات جاودانگی داده است و تابحال درباره تجلیل درخور از این شخصیت قصور و کوتاهی شده است.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر و بخصوص امنای کانون ارسبارانی های مقیم تبریز با تاکید بر سخنان فرخ زاد قول مساعد دادند تا در روزهای آتی و آینده نزدیک درباره تجلیل و برگزاری برنامه ای در شان مشاهیر ادبی ارسباران و بخصوص استاد دوستی قدم های موثر و مطلوبی بردارند.