هشدار وزارت ارتباطات درباره کلاهبرداری پیامکی
هشدار وزارت ارتباطات درباره کلاهبرداری پیامکی

سخنگوی وزارت ارتباطات با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی یکی از خبرگزاری ها درباره کلاهبرداری پیامکی گفت: کلاهبرداری انجام گرفته هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است. فرتقی زاد افزود: کلاهبرداری پیامکی در روزهای اخیر برای تعدادی از مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده، به طوری که […]

سخنگوی وزارت ارتباطات با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی یکی از خبرگزاری ها درباره کلاهبرداری پیامکی گفت: کلاهبرداری انجام گرفته هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

فرتقی زاد افزود: کلاهبرداری پیامکی در روزهای اخیر برای تعدادی از مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده، به طوری که فردی به نام « شبیری » برای واریز پول شماره حساب داده و از مردم درخواست کرده، پولی به آن شماره واریز کنند.بررسی ها نشان داد این شماره توسط شخص کلاهبرداری به یک شماره موبایل کم استفاده در دفتر وزارتی وزارت ارتباطات انتقال داده شده (دایورت شده) است.به محض اطلاع از این کلاهبرداری موضوع به مقام های قضایی ارجاع داده شد تا پیگیری های لازم را انجام دهند. همچنین به افرادی که پول به حساب اعلام شده واریز کرده اند، اطلاع داده شد پیامک ذکر شده به قصد کلاهبرداری بوده است و از طریق قوه قضاییه برای استرداد پول ها تلاش خواهد شد./خراسان